SEM-Electronics.com

DZIAŁY FIRMY

Mateusz Zajk

Tel: +48 535 342 116
E-mail: m.zajk@sem-electronics.com
Biegle posługuję się językiem polskim

Arkadiusz Dąbrowski

Tel: +48 535 916 059
E-mail: a.dabrowski@sem-electronics.com

Magdalena Kabulak

Tel: +48 535 874 059
E-mail: m.kabulak@sem-electronics.com

Łukasz Krupa

Tel: +48 535 808 352
E-mail: l.krupa@sem-electronics.com

Paulin Gościński

Tel: +48 535 808 059

Biegle posługuję się językiem polskim

Karol Pietryczko

Tel: +48 535 833 059
E-mail: k.pietryczko@sem-electronics.com

Karol Paczkowski
Tel: +48 58 558 81 17
E-mail: biuro@sem-electronics.com