SEM-Electronics.com

Dążenie do zamkniętego obiegu w gospodarce
SEM-Electronics angażuje się w inicjatywy, których celem jest minimalizowanie negatywnego wpływu działalności człowieka na środowisko

Gospodarka o obiegu zamkniętym, inaczej nazywana także gospodarką obiegu zamkniętego lub cyrkularną, to koncepcja zmierzająca do racjonalnego wykorzystania zasobów oraz ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko wytwarzanych produktów. Model ten ma na celu minimalizację zużycia surowców oraz powstawania odpadów, a tym samym zmniejszenie emisji i poziomów wykorzystania energii, poprzez tworzenie zamkniętej pętli procesów, w której powstające odpady traktowane są jako surowce w kolejnych etapach produkcyjnych.

Zrownnowazony, zielony swiat

W ostatnich latach, po pojawieniu się alarmujących informacji o zmianach klimatycznych i zagrożeniach z nimi związanych, stało się jasne, że obecny model linearny wymaga transformacji. Gospodarkę opartą na konsumpcji należy zastąpić modelem opartym na odnawianiu zasobów, co wiąże się z wprowadzeniem zmian systemowych. Muszą one dotyczyć wydobycia surowców, projektowania i wytwarzania produktów, zmiany przyzwyczajeń konsumentów oraz takiego dostosowania prawa, aby wszelkie zmiany były możliwe do wprowadzenia. To, że rządy, administracja przemysł i nauka mają przed sobą długoteminowe i skomplikowane zadanie potwierdzają dane opublikowane w raporcie “The Circularity Gap Report”. Organizacja Circle Economy po przeanalizowaniu danych z różnych stron świata dotyczących m.in. zużycia zasobów, produkcji odpadów i ich ostatecznego zagospodarowania podała, że globalna gospodarka jest cyrkularna tylko w 9,1%. Oznacza to, że aż 90,9 % odpadów jest marnotrawionych tworząc potężną cyrkularną lukę (circular gap).

Konsekwencją modelu linearnego jest skrócenie życia produktów oraz poważne zagrożenia dla ekosystemu. Te dwa elementy są ze sobą ściśle powiązane i wynikają nie tylko ze sposobów produkcji, ale także przyzwyczajeń konsumentów.

Zachodnie społeczeństwa wraz ze wzrostem zasobności oczekują pojawiania się na rynku coraz to nowych produktów, a producenci starają się tym wymaganion sprostać i dostarczają coraz to nowych, ulepszonych ich wersji. W wyniku tego zjawiska dobre jeszcze produkty zalegają w szufladach (np. telefony i inne urządzenia elektroniczne i elektryczne) lub są wyrzucane do śmieci. Część z nich jest następnie składowana na wysypiskach lub spalana. Ponieważ zużycie zasobów naturalnych rośnie, a wraz nim konsumpcja i ilość wytwarzanych odpadów, ekosystem przestaje pełnić swoje zadania. Nie jest w stanie na bieżąco odnawiać swoich zasobów.