SEM-Electronics.com

SEM Supply – Sustainable Electronics Maufacturing Supply – Czyli trwały i zrównoważony program zabezpieczenia terminowych dostaw dla produkcji. Nasza oferta jest skrojonym na miarę programem przygotowania i zabezpieczenia dostaw dla wszystkich firm z sektora EMS/OEM/CEM. Program SEM Supply pozwoli Państwu:
  • wycenić BOM na rynku światowym
  • zredukować koszty zakupów komponentów
  • zabezpieczyć dostawy komponentów poprzez utrzymanie zapasów bezpieczeństwa w naszym magazynie
  • Utrzymać dostawy „just in time”
  • zintegrować dostawy od różnych producentów
  • sprzedać swoje nadwyżki, pozostałości oraz komponenty EOL szybko, sprawnie i po racjonalnych cenach