SEM-Electronics.com

Rosnące zapotrzebowanie na urządzenia cyfrowe, sprzęty elektryczne i elektroniczne, prowadzi do powstawania coraz większej ilości odpadów tego typu. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne ogólnie nazywane są e-odpadami. Ze względu na różnorodność materiałów z których są wytwarzane, odpowiednie zagospodarowanie e-odpadów stanowi dziś nie lada wyzwanie. SEM Electronics – łącząc ze sobą trzy koncpecje: SEM (sustainable electronics manufacturing), Urban Miningi oraz 3R (Reduce, Reuse, Recycle)- umożliwia racjonalne i kompleksowe podejście do tematu. Dzięki połączeniu tych trzech idei jesteśmy w stanie zaoferować naszym partnerom rozwiązania przyczyniające się do:
  • Spełnienia wymogów prawnych związanych z gospodarką odpadami
  • zmaksymalizowania zysków pochodzących z odpowiedniej gospodarki odpadami
  • zmniejszenia negatywnych skutków odziaływania na środowisko (SEM eco-action plan)
  • zredukowania kosztów związanych z zakupami komponentów (SEM supply)
Śledząc najnowsze trendy na świecie oraz ustawy i dyrektywy, dokładamy wszelkich starań, aby:
  • poprawić efektywność odzysku części składowych znajdujących się w e-odpadach.
  • nie tylko spełniać wymogi prawne lecz je przewyższać (certyfikaty ISO – dokumenty)
  • zachować zdrową politykę cenową
  • dbać o środowisko w którym żyjemy oraz o społeczność która nas otacza.
Kompleksowość naszych usług pozwala klientom, którzy nam zaufali, generować realne zyski już w pierwszych miesiącach współpracy. Z uwagi na różnorodność specyfiki działalności na rynku, podzieliliśmy nasze usługi na panele skierowane do konkretnych podmiotów gospodarczych. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami oferty.

Najwyższą jakość świadczonych przez nas usług potwierdzają liczne certyfikaty