SEM-Electronics.com

Skorzystaj z naszego wieloletniego doświadczenia
Z nami masz pewność, że Twoje odpady z przemysłu elektronicznego zostaną zagospodarowane w sposób najbardziej przyjazny dla środowiska
Poprzedni
Następny

SEM Recycling – Sustainable Electronics Maufacturing Recycling – Program zarządzania i gospodarowania odpadami powstałymi podczas produkcji urządzeń elektronicznych.

Dzięki „SEM Recycling” możesz przekazać nam swoją odpowiedzialność za utylizację i recykling odpadów z przemysłu elektronicznego. Na każdym kroku korzystasz również z naszego doświadczenia – począwszy od segregacji, przechowywania, transportu i przetwarzanie, aż po monitorowanie i dokumentację procesu recyklingu.

„SEM Recycling” obejmuje cały proces „życia” odpadu. Od wygenerowania aż po utylizację, odzysk lub recycling.

Pracując z nami otrzymasz:

  • Porady ekspertów w dziedzinie gospodarki odpadami
  • Indywidualnie przygotowywane oferty dopasowane do Twoich potrzeb
  • Zapewnienie niezbędnych pojemników do prawidłowego przechowywania i transportu
  • Odbiór zgodnie z przepisami prawa o przemieszczaniu odpadów, w tym ubezpieczenia transportu w kraju i za granicą
  • Uczciwą wycenę odpadów i określenie najbardziej efektywnej drogi recyklingu
  • Recykling za pośrednictwem naszej sieci wiodących firm recyklingowych
  • Pełną dokumentację odpadową

Dla naszych Partnerów tworzymy również plany zmniejszenia negatywnych skutków oddziaływania na środowisko w ramach SEM Eco-action Plan.

Odpowiedzialne gospodarowanie elektroodpadami jest bardzo ważne zarówno z punktu widzenia środowiska naturalnego, jak i obowiązujących przepisów.

Zużyte urządzenia mogą zawierać substancje szkodliwe i niebezpieczne dla człowieka, takie jak np. ołów, dlatego w żadnym wypadku nie powinno się ich utylizować ani składować na własną rękę. W ramach naszej działalności odbieramy oraz w odpowiedni sposób utylizujemy urządzenia elektroniczne, odzyskując z nich to, co cenne. Jako jedni z nielicznych płacimy za znaczną większość odbieranych odpadów, a stawka zależna jest od ich składu oraz zawartości metali

SEM-Electronics kieruje swoją ofertę zarówno do dużych, jak i małych firm, osób prywatnych oraz instytucji

Poznaj ofertę

Skrojona na miarę oferta odbioru odpadów poprodukcyjnych dla producentów elektroniki, połączona z planem zmniejszenia negatywnych skutków oddziaływania na środowisko dostosowanym do działalności oraz potrzeb klienta

Skup zużytej i uszkodzonej elektroniki, sprzętu biurowego, a także kompletnych urządzeń oraz pochodzących z nich modułów i części