SEM-Electronics.com

Dążenie do zamkniętego obiegu w gospodarce
SEM-Electronics angażuje się w inicjatywy mające na celu minimalizację negatywnego wpływu działalności człowieka na środowisko naturalne

Skup odpadów poprodukcyjnych z produkcji elektroniki

Nasza usługa skierowana do producentów elektroniki powstała z myślą o zapewnieniu klientom pełnego, profesjonalnego wsparcia w zakresie gospodarki e-odpadami. Przejmujemy od Państwa pełną odpowiedzialność za odpady z przemysłu elektronicznego, którymi zarządzamy w sposób najbardziej przyjazny dla środowiska. Zapewniamy regularne i terminowe odbiory odpadów poprodukcyjnych, urządzeń, laminatu pcb, obwodów drukowanych

Przygotowujemy zużyte urządzenia lub części zamienne do ponownego użytku, a jeżeli nie jest to możliwe – poddajemy recyklingowi.

Współpracujemy z wieloma wiodącymi producentami elektroniki, dzięki czemu doskonale znamy rynek oraz rozumiemy jego potrzeby.

Duże znaczenie mają dla Nas indywidualne wymagania klienta, w związku z czym oferty zawsze są spersonalizowane.

collaborative-partnership

Korzyści wynikające ze współpracy:

  • Możliwość skorzystania z naszego wieloletniego doświadczenia
  • Pomoc w osiągnięciu wymaganych poziomów zbierania, przetworzenia, odzysku i recyklingu ZSEiE
  • Składanie przez Nas w Państwa imieniu wymaganych przepisami sprawozdań w zakresie ZSEiE
  • Zwiększanie świadomości w zakresie właściwego gospodarowania zużytym sprzętem
  • Zapewnienie sprawnych i regularnych odbiorów ZSEE
  • Wszechstronne doradztwo w zakresie przepisów regulujących tematykę ZSEE
  • Pełna realizacja zobowiązań wynikających z Ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym


Mateusz Zajk = M E T E O R

Jakość usług potwierdzona certyfikatami

Jakość naszych usług potwierdzają międzynarodowe certyfikaty ISO. Certyfikat 14001:2015-09 gwarantuje, że wdrożyliśmy i stosujemy system zarządzania środowiskowego, a certyfikat 9001:2015 zapewnia wdrożenie i stosowanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością w zakresie organizacji, zbierania oraz przetwarzania ZSEE

Skontaktuj się z nami