SEM-Electronics.com

Profesjonalne niszczenie danych na terenie województwa pomorskiego

Dane są obecne wszędzie we współczesnym świecie, często są one niezbędne chociażby w celu zapewnienia płynnego działania naszych operacji biznesowych. Wiele firm nie może funkcjonować bez danych, a tak bezcenny towar musi być odpowiednio chroniony. Przez cały okres istnienia firmy przywiązuje się dużą wagę do ochrony bezpieczeństwa i integralności danych biznesowych oraz przestrzegania przepisów, takich jak RODO, standaryzujących zarządzanie danymi osobowymi i nakładających obezwładniające kary na firmy, które nie traktują poważnie bezpieczeństwa danych.

Jednym z najważniejszych aspektów bezpieczeństwa danych jest odpowiednie zarządzanie nośnikami, których żywotność dobiega końca. Urządzenia takie jak dyski twarde, smartfony, laptopy i serwery w pewnym momencie starzeją się i przestają być używane, często dalej zachowując w swojej pamięci wiele wrażliwych danych, co prowadzi do konieczności ich zniszczenia.

Wyciek danych z takiego urządzenia, może narazić firmę na niemałe straty, w związku z czym bezpieczny przebieg procesu niszczenia danych jest równie ważny, co bezpieczeństwo nośników pozostających w użyciu

niszczenie danych
niszczenie dysków gdańsk

Najpopularniejszą oraz najskuteczniejszą metodą na zabezpieczanie wrażliwych danych zawartych na wycofanych z eksploatacji zasobach IT jest ich zniszczenie

Niszczenie danych to proces całkowitego wymazywania danych zawartych na nośnikach. Po procesie niszczenia dane stają się niemożliwe do odzyskania przez każdego, kto później wejdzie w posiadanie nośnika, na jakim były one zapisane.

W tym sensie niszczenie danych różni się od usuwania plików. Plik usunięty na urządzeniu biznesowym, takim jak laptop, może być niedostępny dla użytkownika końcowego, ale informacje pozostają w jakiejś formie zapisane na dysku twardym urządzenia. Niszczenie danych to proces całkowitego ich czyszczenia, uniemożliwiający ich odzyskanie.

Niszczenie danych można przeprowadzić na wiele sposobów, na przykład:

  • Nadpisywanie – proces zasłaniania starych plików nowymi plikami
  • Rozmagnesowanie – zakłócenie pola magnetycznego zawartego w nośnikach pamięci
  • Destrukcja fizyczna – Fizyczne niszczenie urządzeń przechowujących dane za pomocą metod takich jak shredding (kruszenie) lub przewiercanie talerza

Sektor publiczny


Służby mundurowe


Wymiar sprawiedliwości


Medycyna i farmacja


Sektor prywatny


Urzędy skarbowe